Popestrimo šolo 2014/2015

 

Tudi v letošnjem šolskem letu 2014/2015 na naši šoli poteka projekt Popestrimo šolo. Projekt je namenjen vsem učencem, ki želijo sodelovati.

Letos ponujamo učencem naslednje dejavnosti: 

*      INDIVIDUALNO DELO Z UČENCI OZ. DELO V MANJŠIH SKUPINAH UČENCEV

*      Prostovoljno delo

*      Tutorstvo – pri tej dejavnosti starejši učenci pomagajo mlajšim pri utrjevanju šolskega znanja, spodbuja se krepitev pozitivnih medsebojnih odnosov, spoštovanje med otroki različnih starostnih obdobij.

*      Delo s starejšimi – tu se učenci družijo s starejšimi osebami (obiski Doma starostnikov), učili jih bodo osnov računalništva (projekt Simbioza šole).

*      Jezikovna nadgradnja

*      Treningi branja – so inovativna pomoč pri usvajanju tekočnosti branja in branja z razumevanjem

*      Branje in poslušanje pravljic – tu bomo brali in poslušali pravljice v različnih jezikih in tako spoznavali jezikovne različnosti.

*      Zabavno! Fun! Spassig! – pri tej dejavnosti se bomo učili nemščine in angleščine na otrokom zabaven način, preko igre.

*      Literarna čajanka – pri čajanki se bomo učili na inovativen način razvijati sporazumevalno zmožnost, torej zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil različnih vrst.

*      Raziskujemo in odkrivamo

*      Zanimivo – pri tej dejavnosti bodo učenci raziskovali in se učili novih stvari z različnih področij (naravoslovno, likovno, jezikovno, računalniško …).

*      Spodbujanje raziskovalne dejavnosti pri mlajših učencih – v sklopu tega bo potekala obravnava različnih tem z različnih področij (sodelovanje z Mini univerzo filozofske fakultete Maribor).

*      Krepimo močna področja in širimo obzorja

*      Spodbujanje branja za bralno značko – seznanili se bomo s šolsko in splošno knjižnico, postavitvijo literature, iskanjem ustrezne literature … Brali bomo knjige za bralne značke in se o njih pogovarjali.

*      Priprava na tekmovanja – tu se bomo pripravljali na različna tekmovanja, zbirali podatke iz različnih področij, učili se bomo s pomočjo spletnih nalog.

*      Delo z učenci tujci

*      Tu bomo učencem tujcem pomagali pri usvajanju in bogatenju besednega zaklada, pravopisa in pri učenju različnih predmetov.

 

*      MENTORSKE OBLIKE DELA S PODROČJA NARAVOSLOVJA, TEHNIKE IN TUJIH JEZIKOV

*      Izdelava maket, modelarstvo, konstruktorstvo

*      Izdelovali bomo  izdelke iz različnih materialov.

*      Sodelovali bomo pri različnih projektih v šoli in izven nje, delali s konstrukcijskimi zbirkami (Lego, Fisher Tehnik).

*      Izdelovali bomo različne modele – zmaje ipd.

*      Pri delu bomo uporabljali sodobno IKT Tehnologijo.

*      Živa in neživa narava v šoli in njeni okolici

*      Posvetili se bomo živalim na šoli in v njeni okolici, jih hranili, čistili, ipd.

*      Izvedli bomo naravoslovni tabor, kjer bomo izoblikovali pozitiven odnos do narave in se zavedali potrebe po ekološko ustreznem ravnanju z okoljem.

*      Urejali bomo eko vrt in bio zeliščni kotiček.  Šolski vrt

*      Uredili bomo učno pot v šolskem parku.

*      Uredili bomo zbirko mineralov in kamnin.

*      Astronomija: opazovali bomo Luno in Sonce, nebesna telesa, spoznavali velike razdalje v vesolju, primerjali razdalje med posameznimi telesi, izdelali model planetov ter jih primerjali med seboj.

*      AV studio

*      Šolski radio: spoznavali bomo tehnologije, predvajali obvestila in oddajali v živo, snemali bomo oddaje in obdelovali zvočne posnetke (z računalniškimi programi za obdelavo zvoka).

*      Fotografija: seznanili se bomo z uporabo fotoaparata in pametnega telefona, obdelovali fotografije, naučili se zmanjšati resolucije in formate slik  (s pomočjo računalniških programov).

*      Video: seznanili se bomo z uporabo videokamere, fotoaparata in mobilnega telefona za snemanje, obdelavo filma in pripravo videa za objavo.

*      Obiskali bomo radijsko in televizijsko postajo ter se seznanili z njihovim delom.

 

 

 

*      POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

*      Športne in družabno-socialne dejavnosti – kjer se bomo trudili dvigovati kakovost življenja otrok in zagotavljati možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.

*      Športne dejavnosti: različne športne igre, šaljivi poligoni in štafetne igre, sproščanje ob glasbi in plesu, zumba.

*      Pohodništvo: raziskovanje okolice, druženje v naravi, opazovanje okolice.

*      Družabno-socialne dejavnosti: socialne in namizne igre za učenje medsebojnega sodelovanja in spodbujanje zdrave tekmovalnosti.

*      Ustvarjalne in naravoslovne dejavnosti

*      Ustvarjalne dejavnosti: ustvarjanje iz različnih materialov in s pomočjo različnih likovnih tehnik.

*      Naravoslovne dejavnosti: vsakodnevna skrb za šolske živali, zeliščni kotiček, vrt in okolico šole, razvijanje pozitivnega odnosa do živali.

*      Jezikovne in računalniške dejavnosti

*      Bogatenje besednega zaklada s pomočjo poslušanja literarnih besedil, jutranja pravljica, bralni kotički, pisanje kratkih zgodb in pesmi.

*      Učenje računalniških osnov, pisanje počitniškega glasila.

 

(Visited 45 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost