Zaposleni na šoli

Šola ima za potrebe delovanja organizirane službe, ki so opredeljene z normativi in standardi za osnovno šolo in vrtce. Šola ima dovolj primernih sredstev in kadra, da omogoči normalno in varno delo učencem in strokovnim delavcem

VODSTVO ŠOLE

     IME IN PRIIMEK    STROKOVNO PODROČJE
Albert Mihajlović ravnatelj
Majda Kukolj pomočnica ravnatelja

UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Lea Bračko razredni pouk
Jasna Bedjanič šport
Bojana Cingerli geografija, zgodovina
Alma Čas svetovalno delo
Barbara Ditrih nemščina, podaljšano bivanje
Kaja Hercog slovenski jezik
Anja Hrnčič razredni pouk
Tanja Iršič jutranje varstvo, dodatna strokovna pomoč za učence Rome
Vesna Jaklin dodatna strokovna pomoč
Davida Jakolič druga strokovna sodelavka 1. razred, jutranje varstvo
Vanja Jurič dodatna strokovna pomoč
Blanka Kovačec slovenski jezik, knjižnica
Majda Kukolj knjižnica
Jure Petić angleščina
Zmago Planinc matematika, fizika, računalništvo
Ervin Potnik naravoslovje, tehnika in tehnologija
Ljiljana Radosavljević matematika, slovenski jezik
Petranka Gerlich Spirindova matematika
Jasmina Ritonja razredni pouk
Maja Flucher,
Enite Bajraj
romska pomočnica
medkulturna mediatorka/romska pomočnica
Barbara Rozman razredni pouk
Mojca Rozman razredni pouk
Petra Rozman razredni pouk
Boštjan Pek šport
Polonca Sabolek biologija, kemija, naravoslovje
Ana Smej glasbena umetnost, podaljšano bivanje
Marija Stojnšek Kmetec likovna umetnost, gospodinjstvo, učna pomoč
Nina Šegula podaljšano bivanje
Sara Šumer razredni pouk
Amadeja Štukl svetovalno delo
Dragica Vek spremljevalka
Dominika Vindiš dodatna učna pomoč
Margita Zambo Žel razredni pouk
Jasmina Zečević domovinska in državljanska kultura ter etika, angleščina, podaljšano bivanje
Metka Papec, Jovana Glazer podaljšano bivanje, učna pomoč
Nina Zemljak angleščina

ADMINISTRATIVNI DELAVKI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Vesna Patafta tajnica VIZ
Marija Vindiš računovodkinja

TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Dušan Drobec hišnik
Martin Letina kuhar
Tjaša Slatinšek kuharica, čistilka
Marjeta Dobaj čistilka
Ljuljete Djinaj čistilka
Marina Žmavc čistilka
Ganimete Shaqiri čistilka

 

ORGANIZATORKA ŠOLSKE PREHRANE

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Tamara Žunko organizatorka šolske prehrane
Mojca Malačič organizatorka šolske prehrane

DELAVCI, ZAPOSLENI PREKO JAVNIH DEL

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Olivera Purnima Djordjević učna pomoč
Boris Harc informator

 

(Visited 8.535 times, 1 visits today)
Dostopnost