Splošno

Temeljna funkcija šolske svetovalne službe je pomoč in podpora učencem, učiteljem ter staršem s ciljem, da se zagotovi optimalne pogoje za napredovanje učencev v razvoju in učenju. V okviru šolske svetovalne službe šole deluje svetovalna delavka, Alma Čas, prof. ped. in soc..

Njeno delo sloni na programskih smernicah svetovalne službe v OŠ.

Tako svetovalna delavka izvaja vpis v 1. razred ter poklicno orientacijo in pomoč pri vpisu v srednjo šolo. Je koordinatorica in vezni člen timov za delo z učenci z učnimi težavami, učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, učenci tujci, z nadarjenimi učenci, z učenci Romi in sodeluje v drugih projektih šole.

Predvsem pa je svetovalna delavka na voljo učencem, staršem in učiteljem za pomoč pri reševanju različnih razvojnih, vzgojnih, učnih, psihosocialnih in drugih težav.

Organizira tudi preventivne delavnice ter tematske razredne ure. Sodeluje z zunanjimi institucijami za zagotavljanje celovitega razvoja otrok. Svetuje in pomaga pri uveljavljanju subvencij in se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči učencem in njihovim družinam.

Z učenci, predstavniki razredov, sodeluje na skupnosti učencev.

Učencem, staršem in učiteljem je na voljo:

  • v pisarni šolske svetovalne službe: (priporočamo, da se za pogovor predhodno telefonsko dogovorite)

Ponedeljek -petek od 8.00 do 14.00

(Visited 431 times, 1 visits today)
Dostopnost