Šolska knjižnica

V šolski knjižnici imamo knjige in gradiva za učence in učitelje. Naročeni smo na revije in časopise, ki jih lahko učenci v času izposoje berejo v knjižnici.

Izposoditi si je možno največ tri knjige za štirinajst dni.

Ta rok se lahko podaljša za sedem dni, vendar to ni mogoče pri knjigah, predpisanih za domače branje, saj je njihovo število omejeno, učenci pa si jih lahko izmenjajo le, če upoštevajo dogovorjene roke. V okviru šolske knjižnice bodo potekale mnoge kulturne dejavnosti, kot npr. bralna značka, knjižni kviz in podobno.

Če učenec knjigo izgubi ali poškoduje, mora kupiti novo do konca šolskega leta oz. se o ustreznem nadomestilu dogovoriti s knjižničarko.

V knjižnici se ne sme motiti drugih bralcev, zato ni dovoljeno glasno govoriti, loviti se in uporabljati mobilnih telefonov. Prav tako v knjižnici ni dovoljeno jesti in piti. Šolske torbe, dežnike in garderobo puščajo učenci  v garderobnih omaricah.

V šolski knjižnici je oblikovan tudi učbeniški sklad. Delovanje učbeniškega sklada je podrobno opredeljeno v Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Majda Kukolj.

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

Česa v knjižnici ne počnem?

 • NE JEM IN NE PIJEM.
 • SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
 • NE VPIJEM.
 • NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
 • NE HODIM PO SEDEŽIH.
 • NE PREKLINJAM.
 • SE NE PRETEPAM.
 • NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
 • SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.
 • NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničar/-ka prvič opozori,

pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

 • BEREM KNJIGE IN REVIJE.
 • PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE.
 • NAJDEM SVOJ MIR.
 • SE UČIM.
 • PIŠEM DOMAČO NALOGO.
 • SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, VENDAR NE PREVEČ NAGLAS.
 • REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.
 • BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.
 • POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.

Vse našteto čim večkrat ponavljam.

(Visited 508 times, 1 visits today)
Dostopnost