Druge oblike pouka

DOPOLNILNI POUK

Za učence od 1. do 5. razreda načrtujemo 0,5 ure dopolnilnega pouka tedensko. Za učence 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja bomo izvajali dopolnilni pouk pri naslednjih predmetih: angleščina, slovenščina, matematika, fizika ter kemija.

Za učence z učnimi težavami načrtujemo tedensko 1,5 ure individualne ali skupinske pomoči. Prav tako učitelji nudijo učencem dodatno učno pomoč v času dopoldanskih pogovornih ur za učence.

DODATNI POUK

Dodatni pouk načrtujemo za učence od 7. do 9. razreda pri naslednjih predmetih: matematika, angleški jezik, slovenski jezik, fizika, kemija, zgodovina, geografija in biologija.

INDIVIDUALNI POUK Z UČENCI

Individualno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami v skladu z odločbami o usmeritvi izvajajo učitelji razrednega in predmetnega pouka, specialna pedagoginja, pedagog in socialna pedagoginja.

Učitelji in drugi strokovni delavci izdelajo individualiziran program za posameznega učenca, ob polletju in ob koncu šolskega leta pa poročilo.

MIZŠ financira druge oblike individualne ali skupinske pomoči, ki jih izvajamo na šoli. Načrtujemo individualno strokovno pomoč za učence Rome.

Učencem z učnimi težavami nudimo individualno in skupinsko pomoč.

Za nadarjene učence načrtujemo dodatne dejavnosti: delavnice iz različnih predmetnih področij, priprave na kviz Male sive celice, raziskovalne naloge, tekmovanja iz znanja, sodelovanje na natečajih, obiske najrazličnejših institucij, dogodkov in prireditev ter druge dejavnosti za optimalni razvoj otrok.

FAKULTATIVNI POUK

Fakultativni pouk tujega jezika (nemščina) je organiziran za učence v 3., 4., 5. in 6. razredu. Poučuje ga Barbara Ditrih, poteka celo šolsko leto, financira pa ga MOM.

Fakultativni pouk računalništva je organiziran za učence 4., 5. in 6. razreda. Poučuje ga Albert Mihajlović, poteka celo šolsko leto, financira pa ga MOM.

ZBOROVSKO PETJE

Na šoli delujeta otroški in mladinski pevski zbor. Udeležili se bomo revije pevskih zborov v Unionski dvorani in sodelovali na vseh šolskih prireditvah Zapeli bomo na komemoraciji, na novoletnem bazarju in sodelovali z  Mestno četrt Magdalena. Vaje mladinskega pevskega zbora bodo potekale trikrat na teden ločeno po glasovih, enkrat na teden pa bomo imeli skupno pevsko vajo. Vaje otroškega pevskega zbora bodo dvakrat na teden. Za nekatere nastope se bomo združili manjši otroški zbor in mladinski zbor v skupni zbor, saj se mlajši pevci lepo povezujejo in svoje glasove oblikujejo po zgledu starejših pevcev

Intenzivne priprave mladinskega pevskega zbora bodo potekale v šoli. pevski zbor vodi zborovodkinja Ana Smej.

TEČAJNE OBLIKE POUKA:

RAZRED

TEČAJ

IZVAJALEC

SPREMLJEVALCI

KDAJ

1. razred

Plavalni tečaj

Strokovni sodelavci Zavoda za šport

Tatjana Mali

Marija Topolnik

Marjana Farkaš

od 12. 9. 2016 do

23. 9. 2016

Stroške prevoza in izvedbo tečaja v celoti financira Mestna Občina Maribor.

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali nemščino v prvem in drugem razredu v usmerjenem času podaljšanega bivanja.

 

(Visited 87 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost