Svet staršev

Poslovnik sveta staršev

Dokumentacija za svet staršev:  

–          Poročilo po letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2017/2018

–          Predlog letnega načrta za šolsko leto 2018/2019

 

Elektronski naslov predsednika Sveta staršev:

ss-maksa.durjave@guest.arnes.si

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

Svet staršev obravnava vprašanja, ki so opredeljena v 66. členu ZOFVI:

  1. skrbi za organizirano vključevanje pravic in interesov staršev v vzgojno-izobraževalno delo šole;
  2. soodloča in obravnava LDN šole;
  3. obravnava vzgojno-izobraževalne uspehe učencev;
  4. usklajuje delo roditeljskih zborov oddelkov, daje predloge in pobude;
  5. sodeluje pri vseh pomembnejših vprašanjih življenja in dela šole;
  6. predlaga nadstandardne programe;
  7. daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  8. voli predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole.

Starši se povezujejo s šolo z namenom doseganja  skladnejšega delovanja na vzgojno-izobraževalnem področju.

 

(Visited 31 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost