Starši

SREČEVANJA S STARŠI

Roditeljski sestanki vključujejo starše posameznih oddelkov za stik in reševanje učno-vzgojne problematike v oddelkih. Načrtujemo tri sestanke letno, po potrebi pa tudi več.

Mesečne pogovorne ure predstavljajo neposredni stik s starši in skrbniki učencev. Načrtovane so tako, da se na njih obravnava učno-vzgojna problematika posameznega učenca individualno in diskretno. Predvidevamo sedem srečanj s starši, tradicionalno ob drugih delovnih ponedeljkih v mesecu. Nosilci srečanj s starši so razredniki ob sodelovanju vseh učiteljev, svetovalne službe in specialnih pedagoginj. Skupne mesečne pogovorne ure vseh učiteljev in staršev učencev od 5. do 9. razreda načrtujemo v novembru, januarju in aprilu.

Tedenske pogovorne ure so v dopoldanskem času in so namenjene daljšim razgovorom o delu in napredovanju učenca.

Predavanje za starše načrtujemo v mesecu januarju in juniju.

Dan odprtih vrat omogoča staršem neposredno pridobivanje izkušenj o šolskem delu njihovih otrok in videnje položaja njihovega otroka v skupini.

Odprte učne ure omogočajo staršem, da so prisotni pri pouku v času enega šolskega dne. Namen navzočnosti staršev je učinkovitejše sodelovanje učitelja in staršev. Načrtujemo ga v mesecu februarju.

Vključitev staršev v različne dejavnosti šole: v dneve dejavnosti, projekte, šole v naravi.

Delavnice za starše načrtujemo v mesecu marcu.

Zaključne prireditve za starše po razredih  načrtujemo v mesecu juniju.

Ankete, vprašalniki omogočajo staršem, da posredujejo mnenja, pobude, pohvale in s svojimi predlogi sodelujejo pri delu šole.

Zloženke in pisne informacije — posredovanje določenih informacij preko informativnega gradiva.

Družabna srečanja — novoletni bazar, delavnice, izleti …

Starše informiramo preko publikacije, spletne strani šole, na voljo pa so vsi možni načini komunikacije: telefon, elektronska pošta in najpomembnejši — osebni stik.

E–redovalnica bo staršem omogočala dostop do ocen na spletu.

E-dnevnik bo staršem omogočal obveščanje o izostankih od pouka v elektronski obliki.

 

            PRISPEVKI STARŠEV

Za izvajanje različnih dejavnosti (razširjeni program, nadstandardni program) je potrebno sofinanciranje ali financiranje v celoti tudi s strani staršev.

Te dejavnosti so:

●     šola v naravi (5. razred delno sofinancira in subvencionira  MIZŠ, ostale starši, vendar obstaja tudi možnost iskanja donatorjev),

●     prehrana,

●     strokovna ekskurzija (prevoz, vstopnine …),

●     dnevi dejavnosti (prevozi, vstopnine …),

●     potrošni material za učence –  1 evro (delno financiranje),

●     stroški prevoza,

●     različne prireditve, predstave,

●     stroški pošiljanja položnic za prehrano (položnice, poštnina, kuverta).

(Visited 27 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost